Административни услуги Стремейки се да олесним нашите клиенти като сведем до минимум административната работа за тях , ние им предлагаме следните административни услуги: On-line банкиране Изпращане по ел.поща или получаване в офиса на платежни нареждания за кредитни преводи или преводи към бюджета Подаване на всякакви декларации или други документи към различни институции Изготвяне на всякакъв вид договори , протоколи и др.