uslugi

Счетоводни услуги
Приоритет за нас е вярното и точно представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане. Ние ви предлагаме прецизна и качествена работа, като гарантираме сигурност на вашите данни.
 
Ежемесечно нашият ангажимент към вас включва :
  • Месечна оперативна счетоводна отчетност;
  • ДДС декларации, ВОП, ВОД , VIES ТРЗ / осигурителни декларации, ведомости за РЗ, трудови договори , заповеди и др./;
  • Месечни , тримесечни отчети;
  • Счетоводни и данъчни консултации;

На годишна база нашият ангажимент е свързан с : 

  • Изготвяне, представяне и публикуване на годишни финансови отчети;
  • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации;
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.