1.Трябва да знаете имената и личните данни на съдружници/едноличен собственик/дружество;

2.Изберете името на вашето дружество , а ние ще проверим дали е свободно;

3.Уточнете адреса на който ще регистрирате дружеството;

4.Вземете решение за размера на регистрирания капитала с който ще започнете дейността си;

5.След като уточним горепосочената информация ние ще изготвим всички нужни документи / Учредителен акт , Протоколно-решение, Декларации, Заявление А4, Спесимен/;

6.С наша помощ ще заверите нотариално декларация-спесимен;

7.Трябва да се открие набирателна сметка , където да се внесе записания капитал;

8.Платете държавна такса за регистрация;

9.След като всичко от гореизложеното е готово , заедно подаваме документите в Търговския регистър, което отнема не повече от 15 мин.

10.В рамките на три дни дружеството ще бъде регистрирано , това може да проверите и сами на адрес : www.brra.bg