ДДС- 20%

ДДС в туризма- 9%

ДДС в Европейския съюз - 0%

ДДС при износ - 0%

Корпоративен данък/данък печалба/ - 10%

Данък дивидент - 5%

Данък при източника - 10%

Данък върху разходите: Представителни разходи свързани с дейността- 10%

Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. - 10%

Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. - 10%

Осигуряване:

Данък общ Доход- 10%

Социални осигуровки за сметка на работодателя ~ 17.80%

Социални осигуровки за сметка на работника ~ 12.90%

Максимален осигурителен доход – 2600 лв